Izaberite stranicu

ICILS

Шта је  ICILS 2023?

International Computer and Information Literacy Study – ICILS je mеђународно истраживање компјутерске и информационе писмености које настоји да одговори на једно од кључних питања данашњице: Колико су ученици припремљени за учење, рад и живот у дигиталном свијету?

Сврха спровођења ICILS-а је да се истраже начини на које млади људи користе рачунаре за истраживање, креирање и комуникацију како би успешно функционисали код куће, у школи, на радном мјесту и у заједници.

ICILS истраживање је релативно ново, међународно истраживање у којем ће наша земља учествовати по први пут. ICILS истраживање је покренуло Међународно удружење за вредновање образовних постигнућа –IEA 2013. године. Други циклус је спроведен 2018. године, а трећи ће бити спроведен 2023. године.

Важност података из ICILS истраживања  је добила додатну вриједност током пандемије COVID-19 јер ICILS директно мјери и извјештава о нивоима дигиталне писмености ученика, као и о исходима учења који су кључни за њихову способност да управљају учењем на даљину, сада и у будућности .

Укратко, ICILS истраживање мјери разлике у компјутерској и информационој писмености међу ученицима на међународном нивоу. 

ICILS процјењује вјештине ученика у прикупљању и производњи дигиталних информација, односно њихов ниво кључне ИТ писмености и њихово разумијевање безбједне и одговарајуће употребе дигиталних информација. Такође, истраживањем се прикупљају и анализирају подаци о активностима и ставовима ученика у вези са употребом рачунара у школским и ваннаставним контекстима у којима се развија њихова компјутерска и информатичка писменост. Поред постигнућа ученика, истраживање прикупља обимне контекстуалне податке о учениковој породици и школском окружењу. Због свега наведеног можемо закључити да ICILS пружа солидну базу доказа за истраживаче, наставнике и креаторе политика.

 ICILS истраживање ће се у нашој земљи спроводити дигитално и обухватиће модуле за процјену компјутерске и информационе писмености. У истраживању ће учествовати ученици осмог разреда. Сви подаци испитаника заштићени су Декларацијом о заштити личних података те се из тог разлога у процесу спровођења теста користе ИД шифре.