Međunarodno istraživanje trendova u znanju iz matematike i prirodnih znanosti TIMSS 2019 započet će 21. svibnja 2019., a u njemu će sudjelovati reprezentativni uzorak od 6000 učenika četvrtog razreda iz 178 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini!
Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji sa obrazovnim vlastima.