Na temelju članka 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17) i Zapisnika s otvaranja ponuda za angažman agencije specijalizirane za izradu promotivnih komunikacijskih i online kampanja, te zagovaračkih kampanja, a po prethodno osiguranoj suglasnosti donatora, ravnateljica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, donijela je Odluku o odabiru koju možete pogledati klikom na sljedeću poveznicu:

ODLUKA o odabiru ponuđača za razvoj i provedbu kampanje ‘Kvalitetno obrazovanje za svako dijete’.