Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluku Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje o prihvaćanju prijedloga cijene Petrol BH Oil Company, za javnu nabavu motornih goriva za 2024. godinu, možete pogledati OVDJE.
Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluku Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave uredskog materijala za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE
Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluku Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelskog smještaja u Mostaru, a za potrebe noćenja državnog službenika Agencije, možete pogledati OVDJE.
Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluku Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave agencije za realizaciju eTwinning konferencije možete preuzeti OVDJE.
Odluka o izboru

Odluka o izboru

Odluku Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave promotivnih materijala za potrebe eTwinning projekta možete preuzeti OVDJE!