Po završetku procesa razmatranja prijava pristiglih na Javni natječaj za suradnike – eksperte na polju odgojno-obrazovnog rada, od 22.5.2020.godine, te provedbe razgovora s potencijalnim suradnicima, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u cilju informiranja javnosti, objavljuje popis najuspješnijih kandidata po kategorijama :