Evropska sedmica stručnih vještina je veliki evropski događaj koji Evropska komisija svake godine organizuje u glavnom gradu zemlje koja u tom trenutku predsjedava Evropskom unijom. U okviru ove sedmice organizuje se veliki broj događaja i svečanosti. Sve velike evropske inicijative i programi Evropske komisije u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih organizuju sastanke, konferencije i svečane dodjele nagrada.

Ovom prilikom je održan sastanak državnih koordinatora za Implementaciju EU programa za obrazovanje odraslih (EAAL), koji Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje implementira punih pet godina. Sastanak je održan u Helsinkiju, 14. i 15. oktobra, a predstavnik Agencije je imao priliku da prisustvuje drugim konferencijama kao i da učestvuje u jednodnevnoj studijskoj posjeti školi za obrazovanje odraslih.

Sastanak koordinatora EAAL programa je bio u okviru redovnih aktivnosti razmjene iskustava među koordinatorima. Ovog puta je tema bila: Fleksibilni programi učenja, kako učiniti da funkcionišu. Predstavljen je izuzetno uspješan skandinavski model učenja odraslih, nova inicijativa neformalnog učenja u Poljskoj, razgovaralo se o preporuci Savjeta Evrope „O oblicima usavršavanja: nove prilike za odrasle“.

Više informacija o događaju može se naći na linku:

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en

Više informacija o dokumentu Savjeta Evrope „O oblicima usavršavanja: nove prilike za odrasle“ može se naći na linku:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224