Izaberite stranicu

Агенција за предшколско, основно и средње образовање објавила је резултате и Извјештај са препорукама међународног истраживања TIMSS 2019 за Босну и Херцеговину које прати трендове у знању математике и природних наука и пружа податке о ученичким постигнућима из споменутих области и елементима који на њих утичу.

Ово је други пут да ученици из Босне и Херцеговине учествују у истраживању TIMSS и укупно трећи пут да учествујемо у неком од међународних истраживања у образовању.

Истраживање је у Босни и Херцеговини спроведено на узорку од  5628 ученика четвртих разреда основних школа у 178 основних школа и 336 одјељења.

Слично претходним истраживањима и овај пут резултати показују да су постигнућа ученика из Босне и Херцеговине испод просјека.

Ученици 4. разреда у БиХ су на тесту из математике остварили 452 бода, а на тесту из природних наука 459 бодова. Постигнуће остварено на оба теста позиционира БиХ испод просјека TIMSS скале који износи 500 бодова и разлика у односу на просјек јесте статистички значајна.

Од земаља окружења боља постигнућа из математике, а која су изнад просјека TIMSS скале, остварују ученици из Србије (508 бодова) и Хрватске (509 бодова). Слично је и са просјечним постигнућима из природних наука, ученици из Србије постижу 517 бодова, а ученици из Хрватске 524 бода.  Као и у истраживању TIMSS 2015, најбоље постигнуће из математике оствариле су земље далеког истока – Сингапур, Хонг Конг, Јужна Кореја. Слиједе Јапан, Руска Федерација и Сјеверна Ирска.

Препоруке Извијештаја TIMSS 2019 за Босну и Херцеговину:

  • Смањити постотак ученика чија су постигнућа на ниском нивоу, а истовремено повећати постотак ученика који постижу изврсне резултате.
  • Повећати обухват предшколским васпитањем и образовањем у раним узрастима, с посебним фокусом на узраст од 3. године живота.
  • Смањити разлику постигнућа ученика бољег и лошијег социо-економског статуса.
  • Побољшати квалитет наставе и наставног особља.
  • Осигурати суштинске промјене наставних планова и програма према курикулуму заснованом на исходима учења.
  • На нивоу система развијати механизме праћења квалитета образовања.

 

Потврђена неопходност реформи у образовању

Агенција за предшколско, основно и средње образовање још једном истиче како је брига о квалитету образовања најбољи начин да покажемо колико смо одговорно друштво. Образовни ауторитети било гдје у свијету, па тако и у нашој земљи, имају кључну одговорност да свако дијете добије што боље образовање како би испољило своје потенцијале, а ово је и пут да БиХ добије младе особе које ће остварити економски и друштвни напредак.

Стога Агенција упућује апел образовним власима да резултате истраживања TIMSS прихвате с озбиљношћу, као подстицај за убрзавање реформских процеса.

С циљем дисеминације резултата истраживања, Агенција ће већ 15. 12. одржати велику онлајн конференцију на којој ће бити представљена свеобухватна анализа прикупљених података. То ће омогућити детаљан увид у резултате и препоруке TIMSS  истраживања, као и у практичан начин њихове примјене за унапређење образовања у БиХ.

Својој смо дјеци дужни  још данас омогућити најбоље могуће образовање у Босни и Херцеговини.

ИЗВЈЕШТАЈ TIMSS 2019 ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – TIMSS 2019

ПРЕЗЕНТАЦИЈА TIMSS 2019