Izaberite stranicu

У оквиру регионалног пројекта Акције за смањење неједнакости у образовању – ARISE, којег спроводи шест земаља (Албанија, Косово*, Сјеверна Македонија, Србија, Турска и Босна и Херцеговина) развијен је документ Смјернице за образовне политике – Системска регулација приступа квалитетним обавезним предшколским програмима у БиХ. Наведени документ израдила је Коалиција за смањење неједнакости у образовању, чији је члан била и Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ.

Циљ документа Смјернице за образовне политике јесте инспирисати образовне власти на брзе, ефикасне и трајне промјене у области раног раста и развоја, осигурати квалитетно предшколско образовање, понудити веома јасну теоријску рационалност, као и стратешке циљеве с пратећим активностима.

Агенција за предшколско, основно и средње образовање је, на позив организације COI Step by Step, учествовала у раду Коалиције за смањење неједнакости у образовању три године, у периоду од 2021. до 2024. Наведена коалиција, састављена од представника организација цивилног друштва, школа/предшколских установа, локалних организација, организација цивилног друштва, невладиних организација, истраживача/академског особља те креатора политика, односно представника власти, треба да унесе у пројекат специфичности потреба и разматрања своје земље и пружи вишеструку перспективу теми квалитетног предшколског васпитања и образовања како би је чланови Коалиције могли обрадити и сагледати из различитих аспеката.

Будући да проблем сиромаштва и ученика погођених сиромаштвом захтијева сложен и вишедимензионалан приступ исти је анализиран на нивоу земље сваког од партнера у пројекту. Такође, спроведена је анализа докумената политика и прописа у вези са једнакошћу, спроведене консултације са релевантним институцијама и стручњацима, организоване фокус групе и разговори са доноситељима политика, директорима школа, наставницима, помоћним особљем школе, ученицима, родитељима, организацијама цивилног друштва и образовним стручњацима. Након свеобухватне анализе закључено је како квалитетна законска подлога за регулацију приступа квалитетним предшколским програмима у БИХ представља примарни задатак и општи циљ одабране јавне политике.

Надамо се да ће овај документ допријети до образовних власти које имају стварну моћ, али и одговорност осигурати квалитетније образовање за свако дијете.

Документ Смјернице за образовне политике – Системска регулација приступа квалитетним обавезним предшколским програмима у БиХ можете преузети овдје.