Izaberite stranicu

AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

ODLUKE o odabiru najpovoljnijih ponuđača
Odluke i rješenja Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

kategorija

JAVNI

POZIVI

kategorija

ODLUKE I

RJEŠENJA

kategorija

REALIZACIJE

UGOVORA

Одлука о избору

Одлука о избору

На основу члана 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и Записника о отварању понуда за ангажовање агенције специјализиране за израду промотивних комуникацијских и онлине кампања, и кампања заговарања, а по претходно...

opširnije
Одлука о поништењу јавног позива

Одлука о поништењу јавног позива

На основу члана 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17), а на основу закључака из записника са састанка Комисије за одабир понуда, одржаног 12. фебруара 2019. године, директорица Агенције за предшколско, основно и средње...

opširnije