Izaberite stranicu

Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине је 25. и 26. априла 2019. године организовала стручни састанак на којем су  представници земаља чланица CIDREE размијенили идеје и искуства о спровођењу исхода учења у инклузивном образовању. Учесници су добили увид у начине и методе које различите земље користе за прилагођавање програма за дјецу с посебним образовним потребама. Састанку су присуствовали представници Естоније, Француске, Ирске, Шкотске, Словеније и Босне и Херцеговине.

Састанак стручњака пружио нам је општи преглед постојећег стања на подручју инклузивног образовања у земљама учесницама и помогао нам је у откривању главних препрека које ометају инклузију, али и у откривању начина за пружање подршке наставницима у разумијевању и постизању исхода учења у инклузивном образовању.

Састанак је такође био прилика за професионалну расправу о кључним факторима успјеха за спровођење инклузивног образовања у земљама учесницама те размјену примјера добре праксе. Интерактивна радионица отворила је могућност за размјену информација кроз презентације и расправе.

Учесници су размијенили информације о својим образовним системима и правним оквирима за инклузивно образовање и расправљали о начинима и методама које различите земље користе за прилагођавање инклузивних програма. Презентовани су  и показатељи спровођења инклузије као и показатељи процеса самовредновања школе.