Izaberite stranicu

Стандарди ученичких постигнућа за подручје технике и IT технологије нови су допринос Агенције за предшколско, основно и средње образовање унапређењу квалитетa образовања у Босни и Херцеговини. Цјелокупни процес дефинисања стандарда ученичких постигнућа захтијевао је интензивну сарадњу с активним практичарима и консултантима из наставног процеса, као и спровођење јавних расправа током којих је цјелокупна стручна јавност могла изнијети своје примједбе и сугестије на документ.

Развој и примјена наведеног стандарда у школама омогућиће стварање заједничке визије о очекиваном нивоу квалитета и квантитета знања и вјештина за подручје технике и IT технологије које ученици треба да стекну на завршетку одређеног нивоа образовања.

Стандарди за подручје технике и IT технологија не само да пружају основу за процјену успјеха ученика у постизању очекиваног нивоа постигнућа, него су и кључни алат у успостављању, комуницирању, испуњавању и процјени ученичких постигнућа повезаних с техником и IT технологијом у школама.

Уопштено, примјена стандарда ученичких постигнућа у наставној пракси омогућава ефикаснији и квалитетнији образовни рад, поузданије вредновање резултата, објективност школског оцјењивања, као и упоредивост школских оцјена.