Izaberite stranicu

У складу са споразумом о сарадњи, као локални партнер пројекта EQET SEE, Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине  у 2023. години настоји у континуитету да реализује преузете обавезе и активности на регионалном и на нивоу БиХ.

У оквиру прве компоненте пројекта EQET SEE (VET компонента) у потпуности су реализоване активности на развоју стандарда занимања Агротехничар органске и конвенционалне производње, стандарда квалификације Агротехничар органске и конвенционалне  производње и стандарда занимања Бравар.

У току је развој стандарда квалификације Бравар на нивоу БиХ који се реализује након активности развоја регионалног оквирног стандарда квалификације Бравар. У оквиру регионалних активности у току је и рад на развоју смјерница са  примјерима за реализацију процеса подучавања и провођења обуке у складу са развијеним стандардима. У току су и активности на регионалном нивоу које ће повезати прву и другу компоненту пројекта за израду критеријума за евалуацију WBL (учења заснованог на раду).

 У оквиру друге пројектне компоненте, Унапређење квалитета образовања завршен  је развој Стандарда компетенција за екстерне евалуаторе и израђен је упитник за процјену потребних обука екстерних евалуатора.

У току је рад на изради документа којим се обједињују праксе из области екстерне евалуације у Европској унији и земљама регије. Документ ће омогућити земљама региона да унаприједе поједине фазе процеса екстерне евалуације користећи понуђене примјере добре праксе.

      -више о пројекту EQET SEE на линку