Izaberite stranicu

Подстакнути честим новинарским питањима, али и писањима појединих медија о разлозима непотписивања уговора о спровођењу међународних истраживања у БиХ, сматрамо да смо дужни детаљније информисати јавност о овој теми.

Након што је Министарство просвјете и културе Републике Српске затражило спровођење додатних модалитета учествовања који би осигурали већу видљивост Републике Српске  у оквиру резултата PISA истраживања, Агенција за предшколско, основно и средње образовање је, у складу са својим надлежностима, ушла у интензивне преговоре с организаторима међународних истраживања за PIRLS (IEA) и PISA (OECD).

Фокус преговора и комуникације Агенције и представника OECD био је усмјерен на тражење рјешења за захтјеве представника надлежних образовних власти Републике Српске.

Организација OECD, која води PISA истраживање, јасно је изјавила да свака земља учесница, укључујући БиХ, може изабрати додатне модалитете учествовања, уз услов претходног потписивања уговора на државном нивоу.

Агенција је о свим закључцима преговора извијестила све заинтересоване стране (Предсједништво БиХ,  Министарство цивилних послова БиХ и надлежна министарстава образовања) и инсистирала на организацији састанка на којем би се разговарало о свим евентуалним нејасноћама које се тичу начина реализације PISA техничких стандарда у БиХ, а који осигуравају и учествовање наше државе у истраживању PISA 2022 и већу видљивост РС кроз модалитет „придружена регија“, али до споменутог састанка до данас није дошло.

Важно је нагласити да је, упркос бројним апелима и упозорењима које је Агенција слала и Предсједништву БиХ и представницима Министарства за просвјету и културу РС, рок за потписивање уговора о учествовању Босне и Херцеговине у PISA 2022 истраживању СЛУЖБЕНО ИСТЕКАО 31. 3. 2021. године.

Споменимо овдје и да је резултате преговора у вези са PIRLS истраживањем, који укључују усаглашени Споразум о учествовању БиХ у PIRLS 2021 истраживању и усаглашени Споразум о учествовању РС у PIRLS 2021 као додатног подручја мјерења (benchmarking), Агенција доставила Предсједништву БиХ 10. 12. 2020. године, али да исти још увијек нису разматрани.

Упркос свим застојима у вези са добијањем сагласности за учествовање БиХ у међународним истраживањима, Агенција је реализовала све задатке који су прописани техничким стандардима у PIRLS и PISA истраживањима. Преведени су и верификовани сви материјали за тестирање (приручници, водичи за бодовање и разни обрасци потребни за истраживање) на три службена језика у БиХ. Тестиран је и софтвер за спровођење PISA истраживања, али  процес узорковања није могао бити завршен јер Агенција не може, без сагласности надлежних министарстава образовања, приступити процесу узорковања школа и ученика у подручјима над којима надлежности имају споменута министарства.

Сматрамо важним још једном нагласити да је Агенција за предшколско, основно и средње образовање стручна институција и као таква није доноситељ било каквих образовних политика, нити је координација образовања у надлежности Агенције. Све одлуке и политички преговори требали су бити завршени прије него што је Агенцији додијељен посао практичног спровођења међународних истраживања, а што је у директној надлежности Предсједништва БиХ,  Министарства цивилних послова БиХ и надлежних министарстава образовања. Дакле, Агенција би, као стручна институција, требало да спроводи усаглашене политике, а не да ради на њиховом усаглашавању и координацији надлежних образовних власти.

Агенција је својим активностима јасно показала да је учествовање у међународним истраживањима изузетно важно за унапређење квалитета образовања, а квалитетно образовање је основа за унапређење конкурентности друштва и економије. Зар то није у најбољем интересу наших ученика?