Izaberite stranicu

Агенција за предшколско, основно и средње образовање представила је документ „Стандарди квалитета рада предшколских установа“ тoком XXII Стручних сусрета предшколских радника у Федерацији Босне и Херцеговине, одржаних у периоду од 10. до 12. 5. 2024. године.
Захваљујући позиву организатора, Друштва васпитно-образовних упосленика предшколских установа у Федерацији Босне и Херцеговине, представница Агенције је добила прилику упознати стручну јавност с наведеним документом, с оквиром квалитета те са смјерницама за успостављање и развој квалитета организованог предшколског васпитања и образовања у Босни и Херцеговини у складу са стандардима квалитета.
Ослањајући се на Препоруке Савјета Европске уније о висококвалитетним системима раног и предшколског васпитања и образовања, Стандарди квалитета рада предшколских установа дефинисани су као цјеловит, широк оквир квалитета, који обухвата шест тематских цјелина, кључних подручја дјеловања у остваривању друштвене функције предшколске установе и сталног унапређења квалитета: Окружење, Курикулум, Особље, Грађење партнерства с породицама и локалном заједницом, Управљање, руковођење и финансирање и Праћење и вредновање.
Стандарди квалитета рада су првенствено намијењени професионалцима у области предшколског васпитања и образовања и представљају инспирацију за пут и правац којим се треба кретати како би унаприједили квалитет предшколског васпитања и образовања.
С обзиром да је стручним сусретима предшколских радника у Федерацији Босне и Херцеговине присустовало око 200 васпитно-образовних радника из предшколских установа ФБиХ, догађај је био изврсна прилика за упознавање јавности с наведеним документом.