Izaberite stranicu
Агенција за предшколско, основно и средње образовање је, на основу већ израђеног Заједничког језгра дефинисаног на исходима учења за све општеобразовне предмете до краја средњошколског образовања, у претходном периоду дефинисала и стандарде ученичких постигнућа за 3, 6. и 9. разред основне школе и крај средњошколског образовања. Дефинисани су стандарди ученичких постигнућа из математике, матерњег језика и природних наука, чиме су обухваћени сви они предмети на које је стављен нагласак у међународним истраживањима, а завршени су и стандарди ученичких постигнућа за историју.

Агенција је током читавог овог процеса ревидирања и дефинисања стандарда ученичких постигнућа интензивно сарађивала са стручњацима из наставног процеса. Стандарди су формулисани као конкретни и оперативни искази о оном што ученик зна и може урадити, а дефинисани су кроз стручну процјену о потребном и пожељном нивоу ученичких постигнућа и то на три нивоа – основном, средњем и напредном. Ниво  стандарда описује захтјеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, а сваки сљедећи ниво подразумијева да је ученик савладао знања и вјештине са претходног.

У наредном периоду,  пратећи процес примјене Заједничког језгра од стране надлежних министарства образовања, Агенција планира развијене експертске стандарде ученичких постигнућа провјерити и екстерним вредновањем.

Стандарде ученичких постигнућа преузмите овде, а у наставку се подсјетите на то шта су стандарди и чему служе.