Izaberite stranicu

Током марта и априла 2022. године у оквиру пројекта Унапређење квалитета образовања и обуке у Југоисточној Европи и Молдавији (EQET SEE, компонента осигурања квалитета) одржано је низ састанака у организацији ERI SEE мреже. Смјернице и приједлози за унапређење (утицаја) екстерне евалуације институција у Југоисточној Европи и Републици Молдавији је документ настао као резултат заједничког рада више од 40 релевантних актера из агенција за осигурање квалитета, државних тијела за квалификације, центара за стручно образовање, министарстава образовања и школа. Агенција за предшколско, основно и средње образовање учествује у раду овог регионалног пројекта.

Овај документ о визији политике ће послужити за усмјеравање даљих активности компоненте пројекта EQET SEE за осигурање квалитета ка побољшању система обезбјеђења квалитета и екстерне евалуације у региону ЈИЕ и Молдавији.

Документ садржи сљедеће регионалне закључке о:

  • сврси екстерне евалуације у региону Југоисточне Европе и Молдавије,
  • односу између екстерне евалуације и интерне (само)евалуације,
  • побољшањима екстерне евалуације потребним за унапређење културе квалитета,
  • као и препоруке које треба узети у обзир на регионалном и државном нивоу у оквиру EQET SEE пројекта како би се постигло побољшање.

Документ под називом Смјернице и приједлози за оптимизацију (утицаја) екстерне евалуације институција у ЈИЕ и Републици Молдавијиij доступан је на енглеском језику.