Izaberite stranicu

У Бриселу је 19. септембра одржан редовни годишњи састанак координатора за програм EAAL, Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих. 18. септембра је одржан заједнички састанак координатора EAAL и ЕТ 2020 радне групе зе образовање одраслих. Улога радне групе зе образовање одраслих је да идентификује политике које промовишу и подржавају учење одраслих на радном мјесту, а односи се на одрасле који треба да оснажују читање, писање и рачунање једноставних операција уз коришћење дигиталних алата, као и одрасле којима је потребно да надограде своје вјештине.

Другог дана, 19. 9. одржан је састанак државних координатора за EAAL. У првом дијелу дана представљени су закључци из претходног пројектног циклуса за период 2015/2017. Истакнут је напредак који је учињен, истакнуте добре праксе и научене лекције. Представљени су резултати истраживаја Skills Audits.На претходном састанку координатора  земље су подијељене по кластерима. Босна и Херцеговина је у групи за координацију интересних страна кроз пружање основних вјештина. У овој групи су и Велика Британија, Холандија, Бугарска, Кипар, Данска, Ес тонија, Хрватска.

Више о састанку можете прочитати на линку: https://ec.europa.eu/epale/en/node/80576