Izaberite stranicu

Глобална компетенција није аутоматски нуспроизвод академског образовања, већ нешто што је потребно његовати. Али, како се то може ефикасно извести? Како можемо обликовати наставне планове и програме, наставу, провјере и окружења за учење ради развијања глобалне компетенције ученика?

Ова публикација нуди практична педагошка начела која се темеље на истраживањима и које могу користити доносиоци политика, директори и едукатори за пружање подршке праведном и учинковитом подучавању глобалне и међукултурне компетенције. Садржава студије случаја ради појашњавања тих водећих начела у контекстима стварног живота попут учионица, музеја, центара за учење, програма за културну размјену и дигиталних платформи. Публикацију можете пронаћи овдје.