Izaberite stranicu

Како би се осигурала поузданост у бодовању одговора ученика, између земаља учесница и у њима, одговоре ученика на испитна питања морају бодовати обучени бодоватељи који примјењују упутства/водич за бодовање који је стандардизиран за сваку земљу учесницу. Поузданост и валидност бодовања конструисаних одговора пресудни су за квалитет резултата истраживања.

По завршетку спровођења истраживања у школама, Агенција је расписала јавни конкурс за бодоватеље. Након примљених пријава, комисија за избор кандидата имала је веома тежак задатак у одабиру потенцијалних кандидата за процес TIMSS бодовања/кодирања itema/задатака. На основу критеријума и обављених разговора, комисија је предложила десет кандидата који су имали прилику похађати обуку за бодовање TIMSS задатака.

Цјелокупан тренинг са свим материјалима за неопходно бодовање достављен је бодоватељима. Сви учесници су потписали изјаву о тајности због заштите података у процесу. Систем бодовања се реализује електронским путем. Посебност TIMSS апликација и ажурирање података је још једна специфичност цјелокупног процеса.

Процес бодовања започео је 13. 7. 2023. године у просторијама Агенције за предшколско, основно и средње образовање.

Након бодовања задатака на босанском, хрватском и српском језику биће потребно кодирати и одређене задатке на енглеском језику како би се пратила поузданост кодирања у различитим земљама.