Izaberite stranicu
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) је међународно истраживање које омогућава праћење постигнућа у математици и природним наукама у глобалном контексту и помаже земљама широм свијета доносити одлуке засноване на доказима за побољшање образовних постигнућа. TIMSS истраживање проводи се сваке четврте године, a у циклусу TIMSS 2019 учествује више од 60 земаља свијета! У истраживању TIMSS 2019 планирано је учествовање 6000 ученика четвртог разреда из 178 основних школа Босне и Херцеговине.

Значење акронима TIMSS: Trends in International Mathematics and Science StudyМеђународно истраживање постигнућа ученика и поучавања из математике и природних наука

Циљ истраживања је прикупљање и анализа података о постигнућима ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука, као и информација о образовном и породичном контексту у којем ученици уче.

Узорак истраживања представља репрезентативни узорак ученика четвртог разреда, заједно са њиховим родитељима, наставницима и директорима школа.

Период проведбе истраживања: TIMSS 2019 истраживање ће се спроводити у школама у периоду од 21. маја до 13. јуна 2019. године.

Носиоци истраживања: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) у сарадњи са Међународним истраживачким центром за TIMSS и PIRLS на Бостонском колеџу проводи TIMSS истраживање.

TIMSS истраживање у Босни и Херцеговини припрема и проводи Агенција за предшколско, основно и средње образовање у сарадњи с образовним властима.

Више о истраживању прочитајте у информативном летку: