Izaberite stranicu
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) је међународно истраживање које прикупља информације о могућностима које образовни системи пружају ученицима, као и о факторима који утичу на та достигнућа. PIRLS пружа земљама учесницама јединствену прилику за прикупљање међународно упоредивих података о читалачким компетенцијама ученика, начинима потицања читања код куће, као и наставним праксама у школама. Истраживање се проводи у петогодишњим циклусима како би се одредили међународни трендови развоја читалачке писмености, креирале образовне политике и активности које се односе на читање с разумијевањем.  У истраживање PIRLS2021 било је укључено више од 50 земаља, али Босна и Херцеговина, упркос планираном учешћу, није спровела истраживање. .

Значење акронима: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Међународно истраживање развоја читалачке писмености

Циљ истраживања је прикупљање и анализирање информација о читалачким компетенцијама ученика четвртог разреда основне школе, као и података о породичном и школском контексту који утичу на учење читања.

Узорак испитивања чини репрезентативни узорак ученика четвртог разреда основне школе, јер се тада догађа важна прекретница у развоју читалачких компетенција ученика.

Период проведбе истраживања: Истраживање PIRLS2021 у Босни и Херцеговини није спроведено.

Носиоци истраживања:  Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (IEA) у сарадњи са Међународним истраживачким центром за TIMSS и PIRLS на Бостонском колеџу предводи PIRLS истраживање.

PIRLS 2021 истраживање у Босни и Херцеговини припрема и проводи Агенција за предшколско, основно и средње образовање у сарадњи са образовним властима.

Више о истраживању прочитајте у информативном летку: