Izaberite stranicu
C посљедњим данима наставе завршено је испровођење међународних истраживања у школама.
У процесу истраживања трендова у знању математике и природних наука – ТIMSS 2023, учествовало је 3.508 ученика, 221 одељење, 121 школа, док је истраживањем рачунарске и информатичке писмености – ICILS 2023 обухваћено око 1.950 ученика из 106 школа.
Подаци прикупљени у истраживању ТIMSS 2023 пружиће бољи увид у ученички приступ рјешавању проблемских задатака из математике и истраживачких задатака из природних наука, као и у коришћене стратегије и труд уложен у тестирање. Ове информације ће бити укључене у међународни извештај ТIMSS 2023 како би се побољшало разумијевање постигнућа ученика у математици и науци.
ICILS подаци ће показати вјештине ученика у прикупљању и креирању дигиталних информација, односно њихов ниво кључне ИТ писмености и њихово разумијевање безбједне и одговарајуће употребе дигиталних информација. Такође, биће представљени подаци о активностима и ставовима ученика у вези са употребом рачунара у школским и ваннаставним контекстима у којима се развија њихова компјутерска и информатичка писменост.
Агенција за предшколско, основно и средње образовање се захваљује свима који су на било који начин помогли у реализацији истраживања!