Izaberite stranicu

У контексту најновијих збивања о питању међународних истраживања и великог броја новинарских питања, пристиглих на адресе наше институције, дужни смо информисати јавност о великом броју погрешних интерпретација резултата међународних истраживања које су се у посљедње вријеме појавиле.

Чињеница 1 – Подаци за Босну и Херцеговину су лоши!
Ученици свих образовних система у Босни и Херцеговини у просјеку постижу резултате испод међународног PISA 2018 просјека. Сваки други петнаестогодишњак у БиХ не посједује функционалну читалачку писменост – односно разумијевање и интерпретацију различитих врста текста. Чињеница је и да су статистичке варијације у оквиру образовних система у БиХ занемариве, ако узмемо у обзир да наши петнаестогодишњаци у просјеку заостају три школске године у односу на вршњаке из ЕУ и да у просјеку 41,3% петнаестогодишњака не достиже минималан ниво постигнућа у три испитивана PISA подручја.
Што се тиче резултата TIMSS 2019 истраживања, чињеница је да чак четвртина ученика четвртог разреда основне школе не достиже ни основни ниво математичких знања и вјештина, што значи да имају потешкоћа с елементарним математичким појмовима.

Чињеница 2 – Агенција је институција на државном нивоу и у складу са својим надлежностима – износи податке за цијелу државу Босну и Херцеговину.
Сви подаци међународних истраживања су јавни, налазе се у јавним међународним базама које су кодиране због заштите личних података, али су доступне свим учесницима за анализе и истраживања. Сва надлежна министарства образовања од Агенције су добила приступне податке и јасна упутства како да у међународним базама приступе подацима за подручје своје надлежности. Агенција не ради анализе за појединачна надлежна министарства, али је свима понудила подршку при њиховој изради.
Сва надлежна министарства образовања позвана су да ураде анализе, али их (нажалост) већина то није урадила.

Чињеница 3 – Већина рокова за потписивање уговора о учествовању Босне и Херцеговине у међународним истраживањима PISA 2022, PIRLS 2021, TIMSS 2023, ICILS 2023, TALIS 2024, службено је истекла.
Од раног јутра смо у контакту с међународним организацијама које спроводе истраживања у циљу исходовања евентуалног учествовања у истраживањима чији рокови могуће могу бити још минимално пролонгирани.
Ради се о роковима који вриједе у цијелом свијету за СВЕ земље учеснице међународних истраживања. Упркос томе што је Босна и Херцеговина преузела обавезу учествовања у међународним студијама, Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ, задужена за њихово спровођење, дочекала је крај 2020, а затим и крај 2021. године чекајући одлуку Предсједништва БиХ, без које ова истраживања нису могла бити спроведена.
Агенција је у одређеним истраживањима, чекајући доношење релевантних одлука, реализовала све задатке који су прописани техничким стандардима међународних истраживања, али нам је изостанак потребних сагласности онемогућио учествовање у наставку процеса.

Чињеница 4 – Агенција за предшколско, основно и средње образовање је стручна институција на нивоу државе и као таква није доноситељ било каквих политичких одлука, нити је задужена за координацију образовања у Босни и Херцеговини.
Агенција би, као стручна институција, требало да спроводи усаглашене политике, а не да ради на њиховом усаглашавању и координирању надлежних образовних власти. Сматрамо да је требало да све одлуке и политички преговори око спровођења међународних истраживања буду завршени прије него што је Агенцији додијељен посао њиховог практичног спровођења.
Добијање јасних показатеља о томе шта наши ученици могу и знају и колико су способни за живот и рад у 21. вијеку само може бити у интересу Босне и Херцеговине и свих наших образовних система с обзиром на то што је квалитетно образовање кључно за развој успјешне привреде и функционалног тржишта рада. Свеобухватна анализа информација која произилази из међународних истраживања јасно нам говори које сегменте образовања треба унаприједити и пружа смјернице и препоруке за даљи рад.
Апелујемо на власти у Босни и Херцеговини да прихвате добру праксу европских држава којима тежимо и на тај начин осигурају дјеци Босне и Херцеговине континуирано, системско учествовање у међународним истраживањима, које ће нас подстакнути да побољшање образовања у Босни и Херцеговини постане континуиран процес, а ученичка постигнућа коначно заслужено досегну виши ниво.