Izaberite stranicu

Након двогодишње паузе Образовни центар за демократију и људска права ЦИВИТАС одржао је своју 22. Годишњу конференцију посвећену темама из области грађанског образовања.

Конференција на тему интегрисаног, инклузивног образовања и иновационих ЦИВИТАС школских програма за развој грађанских компетенција ученика основних и средњих школа одржана је у Неуму, у периоду од 25. до 27. 3. 2022. године.

Програм конференције пратило је 130 едукатора, стручњака, истраживача и представника образовних власти из цијеле земље. Учесницима су се обратили – извршна директорица ЦИВИТАС-а Сандра Сладаковић, која се захвалила на 25 година дугој партнерској сарадњи, ЦИВИТАС-ова програм менаџерица Ивана Кешић, која је говорила о дигиталној трансформацији ЦИВИТАС програма стручног оспособљавања и усавршавања наставника, онлајн платформи ЦИВИТАС школских програма грађанског образовања и новом педагошком приступу у васпитању и образовању активног и одговорног грађанства дигиталног доба демократије, као и предсједник ЦИВИТАС Скупштине, Алија Лапо.

С обзиром на то што је ЦИВИТАС као образовни императив наше земље дефинисао образовање засновано на исходима учења, при чему је Заједничко језгро наставних планова и програма препознато као правно обавезујући, стручно есенцијални и вриједносни оквир за његов развој, учесницима конференције обратила се и директорица Агенције за предшколско, основно и средње образовање, Маја Стојкић. Она је говорила о исходима учења, ЗЈНПП за грађанско образовање, друштвено-хуманистичко и друга подручја те ефикасности БиХ школских система у оспособљавању ученика за функционална знања и компетенције цјеложивотног учења.

Цјелокупни програм закључен је свечаним пријемом у поводу 25 година ЦИВИТАС школских програма у Босни и Херцеговини.