Izaberite stranicu

Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине је локални партнер пројекта Унапређење квалитета образовања и обуке у земљама Југоисточне Европе (Enhancements in quality of education and training in SEE – EQET SEE). У оквиру прве компоненте пројекта EQET SEE (VET компонента) развијен је стандард занимања Агротехничар органске и традиционалне производње. У току је развој стандарда занимања Бравар и стандарда квалификације Агротехнич органске и традиционалне производње.
У оквиру пројектне компоненте Унапређење квалитета образовања развијен је регионални Стандард компетенција за екстерне евалуаторе, а прилагођени документ за Босну и Херцеговину је у завршној фази израде. На регионалном нивоу се развија и упитник за анализу потреба за обуком за екстерне евалуаторе.

  • више о пројекту ЕQЕТ СЕЕ на линку