Šesti sastanak Radne skupine za metodološku obuku stručnjaka za implementaciju ZJNPP definirane na ishodima učenja u postojeće nastavne planove i programe održan je u Sarajevu 3. i 4. prosinca 2018.godine. Članovi Radne skupine u prethodnim obukama prošli su sve faze izrade kurikuluma gdje im je skrenuta posebna pozornost na važnost povezivanja pojedinih dijelova kurikuluma poput povezivanja ciljeva i ishoda učenja.

Tijekom šeste metodološke obuke stručnjaka, posljednje u nizu, rad je bio usmjeren na izradu okvirnoga Akcijskog plana za rad na reformi kurikuluma, te na proces razvoja kurikuluma, potrebne resurse i uvjete za njegovu realizaciju.

Članovi radne skupine su predstavnici svih nadležnih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, a cilj metodološke obuke bio je osposobiti članove radne skupine za vođenje procesa razvoja kurikuluma u suradnji s institucijama koje su ih imenovale što je sljedeći korak za provedbu ZJNPP definirane na ishodima učenja.