Međunarodno istraživanje TIMSS 2019 provedeno je u razdoblju od 21.05. do 13.06. u osnovnim školama Bosne i Hercegovine.  Istraživanjem je obuhvaćeno 178 osnovnih škola i više od 6 000 učenika četvrtih razreda iz 336 odjela.

Po završetku TIMSS istraživanja u školama uslijedio je proces kodiranja, odnosno bodovanja učeničkih odgovora na ispitne zadatke.

Procedure bodovanja propisala je Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), a provedene su pod nadzorom stručnog TIMSS tima Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, odgovorne za provedbu TIMSS istraživanja u Bosni i Hercegovini.

Sukladno propisanim procedurama i normama koderi su potpisali izjavu o tajnosti TIMSS podataka, prošli stručnu obuku za bodovanje ispitnih zadataka i potom bodovali odgovore učenika u 14 različitih test knjižica. Cjelokupan proces bodovanja trajao je dvadeset dana.

Proces bodovanja pratio je i proces ocjene pouzdanosti bodovanja između zemalja sudionica TIMSS 2019 istraživanja. Studija pouzdanosti bodovanja između zemalja ukazuje na to koliko je bodovanje pouzdano od zemlje do zemlje, a provodi se pomoću softvera ”CodingExpert”  koji pruža IEA Hamburg. Sve zemlje sudionice bodovale su isti komplet učeničkih odgovora na engleskom jeziku, a proces bodovanja pouzdanosti trajao je četiri dana.