Zajednička jezgra definirana na ishodima učenja u Bosni i Hercegovini temeljni je dokument kojim se određuje pravac razvoja odgojno – obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini od predškolskoga pa do kraja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, a po prvi put  predstavljen je javnosti na konferenciji održanoj u Mostaru 28.11.2018.godine.

Šestogodišnji proces razvoja Zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja realiziran je u razdoblju od 2012. do 2018. godine, a tijekom ovog razdoblja izrađeno je čak 18 dokumenta. Cjeloviti dokument namijenjen je nadležnim obrazovnim institucijama kao osnova za daljnji razvoj cjelovitih razvojnih programa za predškolski odgoj i obrazovanje, nastavnih planova i programa za osnovno obrazovanje i gimnazije te za općeobrazovne nastavne predmete u srednjem strukovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Žurna revizija postojećih planova i programa uz primjenu ZJNPP definirane na ishodima učenja zasigurno će doprinijeti kvaliteti obrazovanja utemeljenoga na kompetencijskome pristupu. Dokument je i osnova za ravnopravno sudjelovanje BiH u međunarodnim studijama s obzirom na usklađivanje obrazovnih sustava u BiH s međunarodnim standardima.

Agencija za predškolsko, osnovna i srednje obrazovanje cjelokupni proces oko definiranja ishoda učenja provodila je u suradnji s ministarstvima obrazovanja, pedagoškim zavodima, Zavodom za školstvo i Pedagoškom institucijom, a u radu su sveukupno sudjelovala 343 člana radnih skupina te 18 eksperata iz EU i prekooceanskih zemalja.

Tijekom proteklih šest godina važnost izrade ZJNPP definirane na ishodima učenja prepoznali su i podržali UNICEF, Save the Children International, Misija OESS-a u BiH, Veleposlanstvo SAD –a u BiH, Japanska Agencija za međunarodnu suradnju ( JICA ), GIZ ured u BiH, Centar za razvoj medija i analize, Omladinski komunikativni centar Banja Luka i Infohaus.

Objavu rezultata šestogodišnjega rada objedinjenih u jedan cjeloviti dokument podržala je Japanska agencija za međunarodnu suradnju, a veleposlanik Japana u BiH, NJ.E. Hideyuki Sakamoto ovom prigodom izrazio je nadu kako će nadležna ministarstva obrazovanja nastaviti raditi na unapređenju postojećih nastavnih planova i programa kako bi osigurali poboljšanje kvalitete i konkurentnosti javnog obrazovanja u BiH.