Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje predstavila je dokument „Standardi kvalitete rada predškolskih ustanova“ tijekom XXII Stručnih susreta predškolskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, održanih u razdoblju od 10. – 12. 5. 2024. godine.
Zahvaljujući pozivu organizatora, Društva odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnica Agencije imala je prigodu upoznati stručnu javnost s navedenim dokumentom, s okvirom kvalitete te sa smjernicama za uspostavljanje i razvoj kvalitete organiziranoga predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, sukladno standardima kvalitete. Oslanjajući se na Preporuke Vijeća Europske unije o visokokvalitetnim sustavima ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Standardi kvalitete rada predškolskih ustanova definirani su kao cjelovit, širok okvir kvalitete koji obuhvaća šest tematskih cjelina, ključnih područja djelovanja u ostvarivanju društvene funkcije predškolske ustanove i stalnoga unaprjeđenja kvalitete: Okružje, Kurikul, Osoblje, Građenje partnerstva s obiteljima i lokalnom zajednicom, Upravljanje, rukovođenje i financiranje i Praćenje i vrjednovanje.
Standardi kvalitete rada su, ponajprije, namijenjeni profesionalcima u oblasti predškolskoga odgoja i obrazovanja i predstavljaju inspiraciju za put i pravac kojim se treba kretati u cilju unaprjeđenja kvalitete predškolskoga odgoja i obrazovanja.
Budući je, stručnim susretima predškolskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, nazočilo oko 200 odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskih ustanova FBiH, događaj je bio odlična prilika za upoznavanje javnosti s predstavljenim dokumentom.