Ponukani čestim novinarskim upitima, ali i pisanjima pojedinih medija o razlozima nepotpisivanja ugovora o provedbi međunarodnih istraživanja u BiH, smatramo se dužnima detaljnije informirati javnost o ovoj temi.

Nakon što je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo provedbu dodatnih modaliteta sudjelovanja koji bi osigurali veću vidljivost RS-a unutar rezultata PISA istraživanja, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, u skladu sa svojim nadležnostima, ušla u intenzivne pregovore s organizatorima međunarodnih istraživanja za PIRLS (IEA) i PISA (OECD).

Fokus pregovora i komunikacije Agencije i predstavnika OECD a bio je usmjeren na traženje rješenja za zahtjeve predstavnika nadležnih obrazovnih vlasti Republike Srpske.

Organizacija OECD, koja vodi PISA istraživanje, jasno je izjavila kako svaka zemlja sudionica, uključujući BiH, može izabrati dodatne modalitete sudjelovanja, uz uvjet prethodnog potpisivanja ugovora na državnoj razini.

Agencija je o svim zaključcima pregovora izvijestila sve zainteresirane strane (Predsjedništvo BiH,  Ministarstvo civilnih poslova BiH i nadležna ministarstava obrazovanja) te inzistirala na organizaciji sastanka na kojem bi se razgovaralo o svim eventualnim nejasnoćama koje se tiču načina realizacije PISA tehničkih standarda u BiH, a koji osiguravaju i sudjelovanje naše države u istraživanju PISA 2022 i veću vidljivost RS-a kroz modalitet „pridružena regija“, ali do spomenutog sastanka do danas nije došlo.

Važno je naglasiti kako je, unatoč brojnim apelima i upozorenjima koja je Agencija slala i Predsjedništvu BiH i predstavnicima Ministarstva za prosvjetu i kulturu RS, rok za potpisivanje ugovora o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u PISA 2022 istraživanju SLUŽBENO ISTEKAO 31. 3. 2021. godine.

Spomenimo ovdje i kako su rezultati pregovora u vezi sa PIRLS istraživanjem, koji uključuju usuglašeni Sporazum o sudjelovanju BiH u PIRLS 2021 istraživanju i usuglašeni Sporazum o sudjelovanju RS-a u PIRLS 2021 kao dodatnog područja mjerenja (benchmarking), od strane Agencije dostavljeni Predsjedništvu BiH 10. 12. 2020. godine, ali da isti još uvijek nisu razmatrani.

Unatoč svim zastojima u vezi s dobivanjem suglasnosti za sudjelovanje BiH u međunarodnim istraživanjima, Agencija je realizirala sve zadatke koji su propisani tehničkim standardima u PIRLS i PISA istraživanjima. Prevedeni su i verificirani svi materijali za testiranje (priručnici, vodiči za bodovanje te razni obrasci potrebni za istraživanje) na tri službena jezika u BiH. Testiran je i softver za provedbu PISA istraživanja, ali  proces uzorkovanja nije mogao biti završen jer Agencija ne može, bez suglasnosti nadležnih ministarstava obrazovanja, pristupiti procesu uzorkovanja škola i učenika u područjima nad kojima nadležnosti imaju spomenuta ministarstva.

Smatramo važnim još jednom naglasiti kako je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje stručna institucija te kao takva nije donositelj bilo kakvih obrazovnih politika, niti je koordinacija obrazovanja u nadležnosti Agencije. Sve odluke i politički pregovori trebali su biti završeni prije nego je Agenciji dodijeljen posao praktične provedbe međunarodnih istraživanja, a što je u izravnoj nadležnosti Predsjedništva BiH,  Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih ministarstava obrazovanja. Dakle, Agencija bi, kao stručna institucija, trebala provoditi usuglašene politike, a ne raditi na njihovu usuglašavanju i koordinirati nadležne obrazovne vlasti.

Agencija je svojim aktivnostima jasno pokazala kako je sudjelovanje u međunarodnim istraživanjima izuzetno važno za unapređenje kvaliteta obrazovanja, a kvalitetno obrazovanje je temelj za unapređenje konkurentnosti društva i ekonomije. Zar to nije u najboljem interesu naših učenika?