Standardi učeničkih postignuća za područje tehnike i IT tehnologije novi su doprinos rada Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje unapređenju kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Proces definiranja standarda učeničkih postignuća zahtijevao je intenzivnu suradnju s aktivnim praktičarima i konzultantima iz nastavnoga procesa, kao i provođenje javnih rasprava tijekom kojih je sveukupna stručna javnost mogla iznijeti svoje primjedbe i sugestije na novonastali dokument.

Razvoj i primjena navedenoga standarda u školama omogućit će stvaranje zajedničke vizije o očekivanoj razini kvalitete i kvantitete znanja i vještina za područje tehnike i IT tehnologije koje učenici trebaju steći na završetku određene razine obrazovanja.

Standardi za područje tehnike i IT tehnologija ne samo da pružaju osnovu za procjenu uspjeha učenika u postizanju očekivane razine postignuća, nego su i ključni alat pri uspostavi, komuniciranju, ispunjavanju i procjeni učeničkih postignuća povezanih s tehnikom i IT tehnologijom u školama.

Primjena standarda učeničkih postignuća u nastavnoj praksi daje mogućnost za učinkovitijim i kvalitetnijim radom na području obrazovanja, pouzdanije vrjednovanje rezultata, objektivnost školskoga ocjenjivanja, kao i usporedivost školskih ocjena.