Tijekom ožujka i travnja 2022. godine, u okviru projekta Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Europi i Moldaviji (EQET SEE, komponenta osiguranja kvalitete), održano je niz sastanaka u organizaciji ERI SEE mreže. Smjernice i prijedlozi za unaprjeđenje (utjecaja) eksterne evaluacije institucija u Jugoistočnoj Europi i Republici Moldaviji je dokument nastao kao rezultat zajedničkoga rada više od 40 relevantnih aktera iz agencija za osiguranje kvalitete, državnih tijela za kvalifikacije, centara za stručno obrazovanje, ministarstava obrazovanja i škola. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje sudjeluje u radu ovoga regionalnog projekta.

Dokument o viziji politike će poslužiti za usmjeravanje daljnjih aktivnosti  komponente projekta EQET SEE za osiguranje kvalitete ka poboljšanju sustava osiguranja kvalitete i eksterne evaluacije u regiji JIE i Moldaviji.

Dokument sadržava zaključke regionalne radne grupe o:

  • svrsi eksterne evaluacije u regiji Jugoistočne Europe i Moldavije,
  • odnosu između eksterne evaluacije i interne (samo)evaluacije,
  • poboljšanjima eksterne evaluacije potrebnim za unaprjeđenje kulture kvalitete,
  • kao i preporuke koje treba uzeti u obzir na regionalnoj i državnoj razini u okviru EQET SEE projekta kako bi se postiglo poboljšanje.

Dokument Smjernice i prijedlozi za optimizaciju (utjecaja) eksterne evaluacije institucija u JIE i Republici Moldaviji dostupan je na engleskome jeziku.