Prema ustaljenoj praksi, svake godine u prosincu Državna služba za potporu eTwinninga u Bosni i Hercegovini (DSP) organizira sastanak za sažimanje provedenih aktivnosti i realiziranih ciljeva u prethodnoj godini kao i iznošenje plana aktivnosti za narednu kalendarsku godinu. Sastanak je održan s eTwinning ambasadorima 24. prosinca 2019. godine u prostorijama Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Jedan od osnovnih zaključaka je unaprijediti unutarnju i regionalnu suradnju te što više koristiti mogućnosti za organizaciju kontakt i online seminara/radionica.