Globalna kompetencija nije automatski nusproizvod akademskog obrazovanja, već nešto što je potrebno njegovati. No kako se to može učinkovito izvesti? Kako možemo oblikovati nastavne planove i programe, nastavu, provjere i okružja za učenje radi razvijanja globalne kompetencije učenika?

Ova publikacija nudi praktična pedagoška načela koja se temelje na istraživanjima i kojima se mogu koristiti donositelji politika, čelnici i edukatori za pružanje potpore pravednom i učinkovitom poučavanju globalne i međukulturne kompetencije. Sadržava studije slučaja radi pojašnjavanja tih vodećih načela u kontekstima stvarnoga života poput učionica, muzeja, centara za učenje, programa za kulturnu razmjenu i digitalnih platformi. Publikaciju možete pronaći ovdje.