Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta TO REGOS započela je razvoj standarda zanimanja monter suhe gradnje i standard zanimanja soboslikar.

Metodološki, projektne aktivnosti realiziraju se sukcesivno unutar aktivnosti na lokalnoj razini (razina pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti, na regionalnoj razini. Sve aktivnosti po svim fazama razvoja standarda za Bosnu i Hercegovinu koordinira APOSO.

Radne skupine za razvoj standarda u BiH predstavljaju eksperti iz sektora građevine iz različitih dijelova BiH čiji rad u ime APOSO organizira i moderira g. Sarajlić, koordinator Projekta za BIH. Zadatak Radne skupine za BiH jeste razviti preliminarni prijedlog standarda koji će biti usuglašen na regionalnoj razini  s prijedlozima standarda ostalih država sudionica u Projektu te bi tijekom završnoga sastanka Radne skupine za BiH bio izrađen konačan prijedlog standarda.

Nakon razrade metodoloških koraka i uspješno realizirane faze pripreme i formiranja radnih skupina započeo je proces razvoja i u tijeku je faza pisanja standarda. Prvi sastanak Radne skupine održan je početkom srpnja 2020. godine, a planirano je da preliminarni standardi zanimanja monter suhe gradnje i standard zanimanja soboslikar (u formi potrebnoj za regionalno usaglašavanje) budu završeni do kraja rujna 2020. godine.