Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje najavila je stručnom online konferencijom niz tematskih radionica TIMSS2019 koje će biti realizirane do kraja veljače 2021.godine

 

Prva održana stručna online konferencija Agencije stavila je naglasak na sveobuhvatnu analizu prikupljenih podataka istraživanja TIMSS 2019 što je sudionicima dalo mogućnost detaljnijega uvida u rezultate i preporuke istraživanja, kao i uvid u praktičan način njihove primjene.

Agencija je objavila rezultate istraživanja, kao i Izvješće s preporukama TIMSS 2019 međunarodnoga istraživanja za Bosnu i Hercegovinu koje prati trendove u znanju matematike i prirodnih znanosti te pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti i o elementima koji na njih utječu 8.12. 2020. godine. TIMSS 2019 rezultati za BiH potvrdili su sve ono na što su ukazali rezultati PISA 2018 –  našim učenicima, u odnosu na učenike njihovoga uzrasta širom svijeta, nisu pružene podjednake mogućnosti unutar obrazovnih sustava.

Cilj prve stručne online konferencije bio je ukazati na mogućnosti korištenja rezultata istraživanja i preporuka međunarodnoga istraživanja u svrhu unaprjeđenja kvalitete obrazovanja u BiH. Poseban osvrt stavljen je na učenička postignuća kao i na pitanje što svatko od nas može učiniti u cilju poboljšanja kvalitete obrazovanja.

Svrha međunarodnih istraživanja jeste praćenje trendova u obrazovanju kroz vrijeme i uvid u trenutačne rezultate učeničkih postignuća usporedive na međunarodnoj razini, što daje mogućnost državama, ekonomijama i obrazovnim sustavima učiti jedni od drugih.

Svi odgovorni u svojoj oblasti djelovanja trebaju poduzeti sve aktivnosti u cilju pokretanja prijeko potrebnih reformi u obrazovnim sustavima u Bosni i Hercegovini – jedan je od glavnih zaključaka Konferencije.

Agencija je i ovom prigodom uputila poziv obrazovnim vlastima da preporuke TIMSS 2019 istraživanja realiziraju kao poticaj za ubrzavanje reformskih procesa u obrazovanju. Nadležne obrazovne vlasti bilo gdje u svijetu, pa tako i u našoj zemlji, imaju ključnu odgovornost u  osiguravanju svih potrebnih uvjeta kako bi svako dijete dobilo nabolje moguće obrazovanje i ostvarilo svoje pune potencijale. Bosna i Hercegovina treba još danas ojačati mlade naraštaje koji će sutra biti u mogućnosti moći ostvariti ekonomski i društveni napredak u svojoj državi noseći se sa svim izazovima novoga vremena u kojemu žive.

Agencija će nastaviti održavati tematske radionice vezane uz različita područja TIMSS istraživanja sve do kraja veljače 2021. godine. Već za sljedeći utorak, 22.12.2020. godine, najavljena je radionica za nastavnike, ravnatelje škola i školske pedagoge.