Kako bi se osigurala pouzdanost u bodovanju odgovora učenika, u i među zemljama sudionicama, odgovore učenika na ispitna pitanja moraju bodovati obučeni bodovatelji koji primjenjuju upute/vodič za bodovanje koji je standardiziran za svaku Zemlju sudionicu. Pouzdanost i validnost bodovanja odgovora učenika presudni su za kvalitetu rezultata istraživanja.

Po završetku provedbe istraživanja u školama, Agencija je raspisala javni natječaj za bodovatelje. Nakon zaprimljenih prijava, povjerenstvo za izbor kandidata imalo je težak zadatak u odabiru potencijalnih kandidata za proces TIMSS bodovanja/kodiranja itema/zadataka. Na temelju kriterija i obavljenih razgovora, povjerenstvo je predložilo deset kandidata koji su imali mogućnost pohađati obuku za bodovanje TIMSS zadataka.

Cjelokupan trening sa svim materijalima za bodovanje dostavljen je bodovateljima. Svi sudionici su potpisali izjavu o tajnosti zbog zaštite podataka u procesu. Sustav bodovanja provodi se elektronski. Posebnost TIMSS aplikacija i ažuriranje podataka jeste  još jedna specifičnost cjelokupnoga procesa.

Proces bodovanja započeo je 13. 7. 2023. godine u prostorijama Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Nakon bodovanja zadataka na bosanskome, hrvatskom i srpskome jeziku bit će potrebno kodirati određene zadatke i na engleskom jeziku radi praćenja pouzdanosti kodiranja u različitim zemljama.