Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje objavila je rezultate i Izvješće s preporukama međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu koje prati trendove u znanju matematike i prirodnih znanosti i pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti i elementima koji na njih utječu.

Ovo je drugi put da učenici iz Bosne i Hercegovine sudjeluju u istraživanju TIMSS i ukupno treći put da sudjelujemo u nekom od međunarodnih istraživanja u obrazovanju.

Istraživanje je u Bosni i Hercegovini provedeno na uzorku od  5628 učenika četvrtih razreda osnovnih škola u 178 osnovnih škola i 336 odjeljenja.

Slično prethodnim istraživanjima, i ovaj put rezultati pokazuju kako su postignuća učenika iz Bosne i Hercegovine ispod prosjeka.

Učenici 4. Razreda u BiH su na testu iz matematike ostvarili 452 boda, a na testu iz prirodnih znanosti 459 bodova. Postignuće ostvareno na oba testa pozicionira BiH ispod prosjeka TIMSS skale koji iznosi 500 bodova i razlika u odnosu na prosjek jeste statistički značajna.

Od zemalja okruženja bolja postignuća iz matematike, a koja su iznad prosjeka TIMSS skale, ostvaruju učenici iz Srbije (508 bodova) i Hrvatske (509 bodova). Slično je i sa prosječnim postignućima iz prirodnih znanosti, učenici iz Srbije postižu 517 bodova, a učenici iz Hrvatske 524 boda.  Kao i u istraživanju TIMSS 2015, najbolje postignuće iz matematike ostvarile su zemlje dalekog istoka – Singapur, Hong Kong, Južna Koreja. Slijede Japan, Ruska Federacija i Sjeverna Irska.

Preporuke Izviješća TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu:

  • Smanjiti postotak učenika čija su postignuća na niskoj razini, a istovremeno povećati postotak učenika koji postižu izvrsne rezultate.
  • Povećati obuhvat predškolskim odgojem i obrazovanjem u ranim uzrastima, s posebnim fokusom na uzrast od 3 godine života.
  • Smanjiti razliku postignuća učenika boljeg i lošijeg socio-ekonomskog statusa.
  • Poboljšati kvalitet nastave i nastavnog osoblja.
  • Osigurati suštinske promjene nastavnih planova i programa prema kurikulumu zasnovanom na ishodima učenja.
  • Na razini sustava razvijati mehanizme praćenja kvaliteta obrazovanja.

Potvrđena nužnost reformi u obrazovanju

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje još jednom podcrtava kako je briga o kvalitetu obrazovanja najbolji način da pokažemo koliko smo odgovorno društvo. Obrazovni autoriteti bilo gdje u svijetu, pa tako i u našoj zemlji, imaju ključnu odgovornost da svako dijete dobije što bolje obrazovanje kako bi ispoljilo svoje potencijale, a ovo je i put da BiH dobije mlade osobe koje će ostvariti ekonomski i društvni napredak.

Stoga Agencija upućuje apel obrazovnim vlasima da rezultate istraživanja TIMSS prihvate s ozbiljnošću, kako poticaj za ubrzavanje reformskih procesa.

S ciljem diseminacije rezultata istraživanja, Agencija će već 15.12. održati veliku online konferenciju na kojoj će biti predstavljena sveobuhvatna analiza prikupljenih podataka. To će omogućiti detaljan uvid u rezultate i preporuke TIMSS  istraživanja, kao i u praktičan način njihove primjene za unapređenje obrazovanja u BiH.

Svojoj smo djeci dužni  još danas omogućiti najbolje moguće obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

TIMSS 2019 – sažeti prikaz rezultata

PITANJA I ODGOVORI – TIMSS 2019

IZVJEŠĆE TIMSS 2019 ZA BOSNU I HERCEGOVINU