Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za organizaciju događaja za potrebe eTwinning projekta, nabave usluge iz Aneksa II. Poziv, sa svim detaljima i kriterijima potrebnima za prijavu, dostupan je na portalu Javnih nabava – https://www.ejn.gov.ba/.