S diseminacijom standarda učeničkih postignuća definiranih i objavljenih tijekom 2020./2021. godine Agencija nastava i u mjesecu listopadu! Svi događaji će, kao i do sada, biti organizirani u online formatu, a svi zainteresirani moći će se prijaviti pomoću online prijavnog obrasca dostupnog u nastavku vijesti. Svaki od navedenih događaja ima svoj prijavni obrazac i za svaki je potrebna zasebna prijava!

12.10. u 12:30 – BIOLOGIJA –  prijavni obrazac za radionicu

14.10. u 12:30 – KEMIJAprijavni obrazac za radionicu

19.10. u 12:30 – FIZIKAprijavni obrazac za radionicu

21.10. u 12:30 – GEOGRAFIJAprijavni obrazac za radionicu

26.10. u 13:00 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJEprijavni obrazac za radionicu