U razdoblju od 15. do 16. listopada 2018. godine u Budimpešti je održana EPALE konferencija pod nazivom ‘Rastimo zajedno – poticanje inspirativne zajednice obrazovanja odraslih’. Opći ciljevi konferencije bili su:

  • prikupiti stavove zainteresiranih o tomu na koji način bi se Europska agenda za učenje odraslih i programi EU u ovoj oblasti mogli razvijati nakon 2020. godine;
  • saslušati stavove zainteresiranih  i korisnika o načinu na koji bi željeli da se EPALE razvija u srednjoročnom periodu;
  • stvoriti entuzijazam među zainteresiranima kako bi se više uključili i promovirali EPALE platformu.

Ove rasprave  omogućile su Europskoj komisiji  prikupljanje konkretnih  prijedloga od predstavnika za kreiranje politika i radnoga plana za EPALE.

Drugi dan Konferencije bio je usmjeren na buduću ulogu EPALE službi za podršku i iduće faze EPALE projekta. Studije slučaja Malte i Poljske pokazale su različitost pristupa unutar EPALE platforme. Rad u skupinama bio je fokusiran na nekoliko tema: EPALE kao radni prostor, razvoj EPALE platforme kao snažnoga alata za dijeljenje i suradnju, EPALE kao mjesto za virtualne projekte, budućnost EPALE platforme i podizanje vitalne transnacionalne zajednice.

Više od 250 sudionika  iz trideset i šest zemalja Europe sudjelovalo je u programu Konferencije. Zainteresirane strane i timovi država za podršku EPALE  imali su prigodu za  razmjenom ideja i iskustava, za kreiranjem  nove suradnje i proslave trećeg rođendana EPALE platforme.