Nakon inicijalnog sastanka i razmjene iskustava Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje s predstavnicima CIDREE, europskog konzorcija institucija koje rade na istraživanju i razvoju obrazovanja u Europi, na temu inkluzije, uslijedile su planirane aktivnosti na području izrade Smjernica za inkluzivni odgoj i obrazovanje.

Prva takva aktivnost bila je sastanak predstavnika Agencije s ekspertima za izradu Smjernica tijekom kojeg je razrađena metodologija i kalendar rada te detaljan plan aktivnosti. Utvrđeno je kako u Smjernicama treba biti definiran opseg podrške kroz koji se opisuju načini podrške, a ne vrste i stupanj poteškoća.

Na prvom sastanku s radnom skupinom za izradu Smjernica eksperti su predstavili metodologiju rada u kojoj su definirali tri važna zadatka koja se odnose na članove Radne skupine – analizu zakonske regulative relevantne za predmet istraživanja, terenski rad (istraživanje na terenu kroz fokus grupe na pet lokacija) i predlaganje strukture dokumenta. Također je definirano kako uzorak istraživanja treba obuhvatiti pomoćnike ministara obrazovanja, odgojitelje, učitelje/nastavnike, profesore i predstavnike vijeća roditelja i škola.

Urađen je i raspored zaduženja za analizu dokumentacije kojim je obuhvaćena cijela Bosna i Hercegovina, a definirana su i pitanja za polustrukturirani intervju koji će, kroz 90 minuta i pet utvrđenih lokacija, obuhvatiti sva ministarstva obrazovanja i  prikupiti njihova mišljenja i stavove o inkluziji.

Nacrt smjernica za inkluzivni odgoj i obrazovanje Agencija planira završiti do 18.2.2020. godine.