Digitalna kompetencija jedna je od ključnih kompetencija od definiranih deset kompetencija za BiH, a odnosi se na pouzdanu i svrsishodnu uporabu digitalnih tehnologija u cilju informiranja, komunikacije i rješavanja osnovnih problema u svim aspektima života. U trenutcima kada smo suočeni s prijetnjom zaraze COVID-19 (korona virusom) i kada je primarni cilj zaštiti najmlađu populaciju od zaraze, a ujedno im omogućiti stjecanje novih znanja i kompetencija, jasno je od koje je važnosti digitalna kompetencija.

U situaciji pandemije odgovorno ponašanje, koje osigurava sigurnost, zdravlje i zaštitu naših najmilijih, mora biti prioritet cjelokupnoga društva, a digitalna tehnologija nam to u ovome trenutku može i omogućiti. Ovaj iznenadni izazov pandemije predstavlja veliki test za cjelokupnu zajednicu, a posebice za nastavno i nenastavno osoblje koje sve svoje kapacitete koristi kako bi uporabom digitalne tehnologije omogućili učenicima kontinuiran nastavak učenja i obrazovanja.

Svjesni kako je podučavanje i učenje poseban izazov za sve u obrazovnome lancu, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje upućuje posebnu zahvalu svim odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima te svom nastavnome i nenastavnom osoblju koje, koristeći raspoložive online alate i društvene mreže, marljivo radi kako bi omogućilo djeci praćenje nastave bez izlaganja riziku od zaraze.

Nemjerljiv je uloženi trud u otklanjanju svih prepreka koje se postavljaju u ovom procesu, ali imajući u vidu ono što se nastoji zaštiti i postići ovakvim načinom odvijanja nastave, vjerujemo kako će taj trud  biti višestruko isplativ.

Ujedno,  potičemo i roditelje na sudjelovanje u osiguranju uvjeta djeci kako bi nastavni proces bio aktivno praćen i kako bi aktivnosti nastavnoga osoblja bile ozbiljno shvaćene i adekvatno prihvaćene.

U želji da se kroz ove aktivnosti učenicima adekvatno prenesu nastavne jedinice te osiguraju uvjeti u kojima oni neće, na bilo koji način, trpjeti zbog nastalih okolnosti i u želji da se kroz ovaj proces podigne opća razina digitalne pismenosti, još jednom upućujemo zahvalu  nastavnome i nenastavnom osoblju, ravnateljima škola, zaposlenicima pedagoških zavoda i ministarstvima obrazovanja.