eTwinning sa zadovoljstvom predstavlja Godišnju temu za 2024. godinu, „Dobrobit u školi“.

U postupku analize Godišnje teme Inovacije i obrazovanja za 2023. godinu, eTwinning već se dotaknuo teme dobrobiti. Uz sve veće priznanje ključnog utjecaja dobrobiti na ishode učenja učenika i općenito zadovoljstvo životom, eTwinning ide korak dalje. Godišnja tema za 2024. godinu teži omogućiti edukatorima da istraže i integriraju pristup dobrobiti i mentalnom zdravlju na razini cijele škole u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom obrazovanju i IVET-u (početnom usmjerenom obrazovanju i obukama).

Obrazovanje se ne svodi samo na podučavanje učenika znanjima i vještinama, nego se sastoji i iz omogućavanja pristupa sigurnom okruženju za napredak, učenje i pojedinačni razvoj. Škole nisu samo mjesta za učenje, već ujedno djeluju kao sredine od važnosti za društveni i emotivni razvoj mladih. Djeca i mladi provode većinu svoga vremena u školi i stoga škole igraju važnu ulogu u promidžbi i očuvanju njihove dobrobiti. Učenici koji se osjećaju sigurnim, podržanim i integriranim u svoje školske sredine će vjerojatnije napredovati na akademskom i osobnom planu. Više su uključeni u postupak učenja, razvijaju zdrave odnose s kolegama i nastavnicima i bolje su pripremljeni za rješavanje izazova i prilika u životu izvan škole.

Također treba prepoznati da je dobrobit nastavnika ključna za kreiranje zdravih, sigurnih i pedagoških sredina za podučavanje.

Kako bi se osiguralo da obrazovni sustavi budu nepristrasni i inkluzivni, eTwinning će promovirati stajalište da svi imaju mogućnost ostvariti svoj potencijal, bez obzira na osobne okolnosti (spol, rodni identitet, nacionalnost, vjeroispovijest, sposobnosti) i obiteljske, kulturološke i društveno-ekonomske pozadine svih nastavnika i učenika.

Za sve članove škole važno je da se osjećaju zaštićenim od predrasuda, nasilja, zlostavljanja i vršnjačkog nasilja i da imaju osjećaj da se mogu razvijati. Od škola se očekuje da budu sigurno okruženje u kojem se svi – učenici, učitelji, roditelji i edukatori – osjećaju dobrodošlim i cijenjenim, te da se mogu slobodno izraziti bez diskriminacije.

Iz toga razloga će se eTwinning također fokusirati na vršnjačko nasilje, kao složeno pitanje koje često cilja pojedince na temelju spola, seksualne orijentacije, nacionalnosti, religije ili sposobnosti. To može doprinijeti razvoju neprijateljskog okruženja za marginalizirane skupine. Stoga se specifičan naglasak stavlja na ponudu obuke nastavnicima o načinima rješavanja vršnjačkog nasilja i razvoja empatije kod učenika.

Kako biste se upoznali s Godišnjom temom za 2024. godinu – Dobrobit i pripremili se za uzbudljivu predstojeću godinu, preporučujemo vam da pročitate sljedeće: