Međunarodna udruga “Interaktivne otvorene škole” (MIOS Tuzla) organizirala je Devetu konferenciju na temu: „Društveni utjecaj i promjene kojima škole doprinose u BH društvu“. Konferencija, održana 17. siječnja 2019. u Tuzli, bila je namijenjena obrazovnoj javnosti, odnosno predstavnicima škola, roditeljima, predstavnicima institucija i tijela odgovornih za obrazovanje na području Tuzlanskoga kantona i šire, te ostalim institucijama i organizacijama koje u djelokrugu vlastitoga rada imaju suradnju sa školama. Glavni cilj ovoga projekta je razvijanje demokratskih, otvorenih i inkluzivnih škola u procesu odgoja i obrazovanja svakog učenika tijekom školovanja sa posebnim fokusom na učenike slabijeg socioekonomskog statusa. Konferencija je organizirana u tri plenarne sesije na sljedeće teme:

  • Obrazovanje u BiH – perspektive na državnoj i globalnoj razini
  • Multisektorska suradnja u obrazovanju – preduvjet u očekivanim promjenama
  • Rezistentnost – potencijal za sveobuhvatnu podršku razvoju djece u obrazovanju

U okviru prve sesije predstavnica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Žaneta Džumhur, imala je izlaganje na temu ¨Globalne tendencije za obrazovanje i vizija za obrazovni sektor BiH¨. Sesije su se odvijale u formi plenarnih izlaganja i rasprave.