Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine je 25. i 26. travnja 2019. godine organizirala stručni sastanak na kojem su  predstavnici zemalja članica CIDREE razmijenili ideje i iskustva o provedbi ishoda učenja u inkluzivnom obrazovanju. Sudionici su dobili uvid u načine i metode koje različite zemlje koriste za prilagodbu programa za djecu s posebnim obrazovnim potrebama. Sastanku su nazočili predstavnici Estonije, Francuske, Irske, Škotske, Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Sastanak stručnjaka pružio je opći pregled postojećeg stanja na području inkluzivnog obrazovanja u zemljama sudionicama i pomogao u otkrivanju glavnih prepreka koje ometaju inkluziju, ali i u otkrivanju načina za pružanje podrške nastavnicima u razumijevanju i postizanju ishoda učenja u inkluzivnom obrazovanju.

Sastanak je također bio prigoda za profesionalnu raspravu o ključnim čimbenicima uspjeha za provedbu inkluzivnog obrazovanja u zemljama sudionicama te razmjenu primjere dobre prakse. Interaktivna radionica otvorila je priliku za razmjenu informacija kroz prezentacije i rasprave.

Sudionici su razmijenili informacije o svojim obrazovnim sustavima i pravnim okvirima za inkluzivno obrazovanje te raspravljali o načinima i metodama koje različite zemlje koriste za prilagodbu inkluzivnih programa. Prezentirani su također i pokazatelji provedbe inkluzije kao i pokazatelji procesa samovrednovanja škole.