Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, lokalni partner projekta EQET SEE nastoji, sukladno sporazumu o suradnji, realizirati u kontinuitetu u 2023. godini preuzete obveze i aktivnosti na regionalnoj razini i na razini BiH.

U prvoj komponenti projekta EQET SEE (VET komponenta) realizirane su u potpunosti aktivnosti na razvoju standarda zanimanja Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje, standarda kvalifikacije Agrotehničar organske i konvencionalne proizvodnje i standarda zanimanja Bravar.
U tijeku je razvoj standarda kvalifikacije Bravar na razini BiH koji će biti realiziran nakon aktivnosti razvoja regionalnoga okvirnog standarda kvalifikacije Bravar.
Unutar regionalnih aktivnosti u tijeku je rad na razvoju smjernica s primjerima za realizaciju procesa podučavanja i provedbe obuke sukladno razvijenim standardima. U tijeku su i aktivnosti na regionalnoj razini koje će povezati prvu i drugu komponentu projekta za izradu kriterija za evaluaciju WBL (učenja zasnovanoga na radu).

U drugoj komponenti projekta Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja završen je razvoj Standarda kompetencija za eksterne evaluatore i izrađen je upitnik za procjenu potrebnih obuka eksternih evaluatora.
U tijeku je rad na izradi dokumenta kojim je objedinjena praksa iz oblasti eksterne evaluacije u Europskoj uniji i zemljama regije. Dokument će omogućiti zemljama regije unaprjeđenje pojedine faze procesa eksterne evaluacije koristeći ponuđene primjere dobre prakse.

-više o projektu EQET SEE na linku