Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje sudjelovala je na 6. TIMSS 2023 NRC sastanku u Pragu, Češka Republika zajedno s predstavnicima oko 60 zemalja uključenih u TIMSS 2023 istraživanje, u razdoblju 26.2. – 2. 3. 2023. godine.

Cilj sastanka bio je utvrditi pravila i procedure u načinu bodovanja učeničkih odgovora i načinu organizacije obuka za bodovatelje. Sudionici sastanka dobili su Naputke za bodovanje s nizom primjera i praktičnih vježbi kao i materijale za sve procedure bodovanja. Analizirani su primjeri zadataka iz matematike i prirodoslovlja za četvrti razred i pristupi organizaciji rada s bodovateljima.

Predstavnica BiH je nazočila sastancima koji su bili organizirani za predstavnike zemalja regije kao i sastanku za moguće sudjelovanje Bosne i Hercegovine u Longitidunalnome istraživanju TIMSS 2024.

Tijekom sastanka zemlje regije (Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo* i Bosna i Hercegovina) su imale mogućnost izvijestiti nazočne o realiziranim aktivnostima i budućim planovima koji se odnose na provedbu TIMSS 2023 istraživanja, kao i o svim problemima i nejasnoćama kada je u pitanju provedba TIMSS 2023 istraživanja.  Razmijenjena su iskustva i prijedlozi mogućih rješenja koja mogu biti korisna za sve zemlje sudionice te je ostavljena mogućnost dodatnih formi u smislu podrške u realizaciji ovoga istraživanja.

Sastanak su predvodili predstavnici Međunarodne udruge za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA), organizacije koja daje stalnu podršku zemljama sudionicama u implementaciji međunarodnih istraživanja u obrazovanju. Očekuje se da sve zemlje sudionice  razmijene materijale i pruže nesebičnu podršku jedni drugima u provedbi TIMSS 2023 istraživanja.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i sukladna je Rezoluciji Vijeća sigurnosti 1244/1999 i Mišljenju MSP-a o proglašenju neovisnosti Kosova.