Proces revidiranja i definiranja standarda učeničkih postignuća utemeljenih na ZJNPP definiranoj na ishodima učenja ne bismo mogli uspješno završiti bez naših suradnika, praktičara/stručnjaka iz nastavnog procesa.
Oni su ti koji su shvatili važnost razvoja određenih kompetencija i funkcionalnih znanja te nas podržali u definiranju standarda koji će pomoći nastavnicima u kreiranju obrazovnog okruženja koje će podržavati proces učenja i razvoja svakog učenika. Poruke, iskaze i razmišljanja naših suradnika objedinili smo u kratkoj publikaciji koju možete preuzeti ovdje.
*Tekstovi su pisani jezikom i pismom autora!