Bosna i Hercegovina

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

kategorija

INFORMACIJE O AGENCIJI

kategorija

PUBLIKACIJE AGENCIJE

kategorija

eRASMUS+
PROGRAM

kategorija

PRISTUP
INFORMACIJAMA

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Novosti i aktualnosti

Jače povezivanje eTwinning i  EPALE tima

Jače povezivanje eTwinning i  EPALE tima

Radni sastanak projektnih timova Erasmus+ programa Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje održan je 7. i 8. srpnja 2021. godine. Cilj sastanka bio je planiranje zajedničkih aktivnosti, jačanje komunikacije i interakcije, kao i radnih odnosa, radi...

read more
Što se događa s međunarodnim istraživanjima u BiH?

Što se događa s međunarodnim istraživanjima u BiH?

Ponukani čestim novinarskim upitima, ali i pisanjima pojedinih medija o razlozima nepotpisivanja ugovora o provedbi međunarodnih istraživanja u BiH, smatramo se dužnima detaljnije informirati javnost o ovoj temi. Nakon što je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike...

read more
Standardi učeničkih postignuća

Standardi učeničkih postignuća

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, na temelju već izrađene Zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja za sve općeobrazovne predmete do kraja srednjoškolskog obrazovanja, u prethodnom razdoblju definirala i standarde učeničkih postignuća za...

read more

O Agenciji

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je samostalna upravna organizacija u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, osnovana na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata, razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Vizija

Kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i cjeloživotno učenje i konkurentno obrazovanje Bosne i Hercegovine na međunarodnome planu.

Misija

Doprinijeti kvaliteti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i procesa cjeloživotnog učenja, kao i konkurentnosti obrazovnih sustava Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, kroz razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, uspostavu standarda znanja, praćenje i evaluaciju postignutih rezulatata u obrazovanju, razvoj obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te sudjelovanja u razvoju kvalifikacijskog okvira, kao i kreiranju i promoviranju kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Vrijednosti

Agencija u svome radu njeguje i promovira sljedeće vrijednosti: vjerodostojnost, profesionalnost, suradnju i partnerstvo, otvorenost i transparentnost, te cjeloživotno učenje.

Aktivnosti Agencije podržavaju

Učenje je kao veslanje protiv struje. Čim prestaneš veslati neizostavno ideš natrag!

Benjamin Britten