Bosna i Hercegovina

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

kategorija

INFORMACIJE O AGENCIJI

kategorija

PUBLIKACIJE AGENCIJE

kategorija

eRASMUS+
PROGRAM

kategorija

PRISTUP
INFORMACIJAMA

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Novosti i aktualnosti

Standardi učeničkih postignuća za tehniku i IT

Standardi učeničkih postignuća za tehniku i IT

Standardi učeničkih postignuća za područje tehnike i IT tehnologije novi su doprinos rada Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje unapređenju kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Proces definiranja standarda učeničkih postignuća zahtijevao je...

read more
Aktivnosti u okviru regionalnoga projekta  EQET SEE

Aktivnosti u okviru regionalnoga projekta EQET SEE

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine je lokalni partner projekta Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i obuke u zemljama Jugoistočne Europe (Enhancements in quality of education and training in SEE – EQET SEE). U okviru prve...

read more
Osma godišnja eTwinning konferencija

Osma godišnja eTwinning konferencija

Osma godišnja eTwinning konferencija pod nazivom „eTwinning era za zajednička nastavnička djela“ održana je 6. i 7. listopada u Banjoj Luci. Konferencija je okupila 80 sudionika – eTwinning nastavnike, učenike, ravnatelje škola, predstavnike predškolskih ustanova,...

read more

O Agenciji

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je samostalna upravna organizacija u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, osnovana na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata, razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Vizija

Kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i cjeloživotno učenje i konkurentno obrazovanje Bosne i Hercegovine na međunarodnome planu.

Misija

Doprinijeti kvaliteti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i procesa cjeloživotnog učenja, kao i konkurentnosti obrazovnih sustava Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, kroz razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, uspostavu standarda znanja, praćenje i evaluaciju postignutih rezulatata u obrazovanju, razvoj obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te sudjelovanja u razvoju kvalifikacijskog okvira, kao i kreiranju i promoviranju kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Vrijednosti

Agencija u svome radu njeguje i promovira sljedeće vrijednosti: vjerodostojnost, profesionalnost, suradnju i partnerstvo, otvorenost i transparentnost, te cjeloživotno učenje.

Aktivnosti Agencije podržavaju

Učenje je kao veslanje protiv struje. Čim prestaneš veslati neizostavno ideš natrag!

Benjamin Britten